Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » Behar – Preventieve actie

Behar – Preventieve actie

Preventieve actie

Behar (Leviticus 25:1=26:2)

Door Rabbi Yehonasan Gefen

“Als uw broeder verarmt en zijn middelen in uw nabijheid wankelen, zult u hem – de bekeerling en de bewoner – sterken zodat hij bij u kan wonen.”[1]

“Laat hem niet ten onder gaan en vallen, want dan zal het moeilijk zijn om hem te doen opstaan, maar versterk hem vanaf het moment dat hij zijn hand uitstrekt. Waarmee kunnen we dit vergelijken – met een last die op een ezel ligt; zolang het op de ezel ligt, kan één man het ondersteunen en omhoog houden, maar als het op de grond valt, kunnen zelfs vijf mannen het niet weer optillen (Rashi).”

Wanneer een persoon begint met een neerwaartse spiraal in armoede, instrueert de Tora ons om zijn val te voorkomen voordat hij niets meer heeft. Zoals Rashi uitlegt, is het veel gemakkelijker om hem te helpen terwijl hij nog iets heeft in plaats van te wachten tot hij straatarm is.

We kunnen hieruit een belangrijk levensprincipe afleiden dat zich niet beperkt tot het geven van naastenliefde. Het werk, Zichron Meir, schrijft dat hoewel preventieve actie belangrijk is in het fysieke domein, het essentieel is in het domein van spiritualiteit. Wanneer een last van een ezel valt, zijn er vijf mannen nodig om het weer op de ezel te leggen, maar wanneer er één geestelijk valt, kunnen misschien honderd mensen de val niet voorkomen! Hij wijst er verder op dat dit principe van toepassing is op de eigen geestelijke status. Het is veel gemakkelijker om een negatief aspect van gedrag bij de wortel te verwijderen dan wanneer het goed ontwikkeld is. Hij vergelijkt dit met een ziekte die gemakkelijk te genezen is als het vroeg stadium wordt ontdekt, maar als er niets mee wordt gedaan, kan het zich te ver verspreiden om het nog te kunnen verwijderen.[2]

Er lijken twee gebieden te zijn waarop het bijzonder cruciaal is om in een vroeg stadium in te grijpen, om onoverkomelijke uitdagingen op latere leeftijd te voorkomen: Ouderschap en Shalom Bayit (vrede in huis).[3] Een gemakkelijke manier om deze gebieden aan te pakken is door de Tora-benadering ervan te bestuderen. Iemand kan het gevoel hebben dat hij in staat is om met alle mogelijke uitdagingen om te gaan door zijn gezond verstand te gebruiken. Rav Noach Weinberg zt”l toont de ernstige fout in deze houding. Hij merkt op dat mensen routinematig vele jaren studeren om een bepaalde carrière na te streven. Ze erkennen de noodzaak om voldoende gekwalificeerd te zijn in hun gekozen vakgebied. De meeste mensen zullen het er (hopelijk) mee eens zijn dat hun huwelijk en gezinsleven belangrijker zijn dan hun carrière. Niettemin verwachten ze dat ze de vele uitdagingen waarmee ze op deze gebieden zullen worden geconfronteerd, goed kunnen navigeren zonder tijd te investeren om er meer over te leren. Alleen al het observeren van de wereld om ons heen leert ons dat het hebben van een succesvol huwelijk geen gemakkelijke taak is – het echtscheidingspercentage in de westerse wereld is erg hoog. Ook in recente generaties lijken de problemen in de ouder-kindrelatie aanzienlijk te zijn geëscaleerd.

Een ouder die beslist hoe hij zijn (of haar) kind puur volgens zijn eigen overtuigingen opvoedt, loopt het risico schadelijke fouten te maken die gemakkelijk kunnen worden vermeden door de Tora-benadering te zoeken.[4] Evenzo kunnen fundamentele fouten in het huwelijk worden vermeden door lessen bij te wonen, boeken te lezen en met deskundigen te spreken over de mening van de Tora in deze kwesties. Het is van essentieel belang ernaar te streven moeilijkheden in het huwelijk in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken. Helaas is het niet ongebruikelijk dat een paar pas in therapie gaat wanneer hun problemen al zo diepgeworteld zijn  dat het heel moeilijk wordt om ze op te lossen. Deze les geldt ook voor mensen die getrouwd zijn en al vele jaren kinderen hebben. Een persoon die al getrouwd is, kan niettemin beginnen met het vergroten van de tijd en moeite die hij in zijn huwelijk investeert. Bovendien ontstaan er na vele jaren huwelijk vaak nieuwe uitdagingen die een hernieuwde studie vereisen om goed te kunnen worden aangepakt. Evenzo kan een persoon die niet getrouwd is of geen kinderen heeft, zich niettemin voorbereiden op het huwelijk en het ouderschap voordat hij deze levensfasen binnengaat. Naast het bestuderen van de juiste gebieden kan hij vele jaren eerder aan zijn karaktereigenschappen werken, waardoor hij beter in staat is om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

We leren uit het Tora-gedeelte dat iemand helpen voordat ze gevallen zijn veel gemakkelijker is dan hem weer op te voeden nadat hij niets heeft. We zagen dat dit principe op alle gebieden van het leven van toepassing is; of het nu gaat om huwelijk, ouderschap of een ander gebied. Door uitdagingen in een vroeg stadium onder ogen te zien, kan men onoverkomelijke moeilijkheden op latere leeftijd vermijden.

Rabbijn Yehonasan Gefen

Besef dat een vertaling altijd een vertaling is, daarom ook de verwijzing naar het origineel: Preventative Action – aish.com

Opmerkingen van Angelique; wat leren wij hiervan?

De boodschap is denk ik heel helder en universeel. Voor alle levenslessen en levensvragen moeten we ons wenden tot de Tora. Er is soms discussie over Bnei Noach Tora mogen bestuderen en het antwoord daarop is ja dat mag, sterker nog dat moet. Want de Tora is het woord van G-d die ons leert hoe we onze 7 Noachidische Wetten, en hun details, moeten naleven. En als we dat niet mogen bestuderen hoe weten we dan wat we moeten doen. Ook voor Bnei Noach is het belangrijk om te zien wat de gevolgen zijn als deze wetten niet nageleefd worden en welke beloning er is als men ze wel naleeft. Met dit onderwijs kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. En ik denk dat we allen voorbeelden uit onze omgeving kennen die deze wetten niet naleven of bestrijden. We zien welke gevolgen dit heeft en we ervaren hoe moeilijk het soms kan zijn om mensen van het belang van deze wetten bewust te maken.


[1] Behar, 25:35.

[2] Geciteerd in Lekach Tov, Parshas Behar, blz.261-2.

[3] Deze term verwijst meestal specifiek naar het huwelijk in tegenstelling tot andere relaties.

[4] Letterlijk vertaald als ‘de mening van de Tora’ – dit verwijst naar opvattingen die afkomstig zijn van mensen wiens enige bron van wijsheid de Tora is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.