Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » Wejeelech – De kinderen brengen

Wejeelech – De kinderen brengen

De kinderen brengen

Wajeelech (Devarim 31)

 

Door Rabbi Yehonasan Gefen

Devarim, 31:12 : “Verzamel het volk – de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en uw vreemdeling die in uw steden is – zodat zij zullen horen en zodat zij zullen leren, en zij zullen HaShem vrezen, uw God, en wees oplettend om alle woorden van deze Tora uit te voeren.”


Rashi, 31:12, Dh: Vehataf : “Waarom hebben ze hen [de kleine kinderen] gebracht? Om beloning te geven aan degenen die ze brengen.

Om de zeven jaar wordt het hele volk bevolen om naar de Tempelceremonie, Hakhel (letterlijk ‘verzamelen’)  te komen om de koning te horen voorlezen uit de hele Tora. De Tora benadrukt dat ook jonge kinderen moeten worden gebracht, ook al zijn ze te jong om iets te begrijpen wat er gebeurt. Rashi schrijft dat het doel van het brengen van de kinderen was om een ​​beloning te krijgen. Maar als er geen voordeel was om ze te brengen, waarom zou er dan een beloning zijn om ze te brengen?

Rabbi Yerucham Levovits beweert dat het inderdaad een voordeel is om ze te brengen. Ook al zijn kleine kinderen te jong om bewust te leren van wat er gebeurt, toch worden de kleine kinderen op een diep, onderbewust en niveau beïnvloed door hun loutere aanwezigheid bij zo’n gewichtige, spirituele gebeurtenis. Het bewijs hiervan haalt hij uit het verhaal van Rebbe Yehoshua Ben Channania. De Mishna in Ethiek van de Vaders vertelt dat Rebbe Yochanan Ben Zakkai verschillende lofbetuigingen aan zijn grote studenten gaf. Met betrekking tot Rebbe Yehoshua Ben Channania was de lof, “Ashrei Yoladto” – prijzenswaardig is degene die hem baarde. 1

De Bartenura legt in zijn tweede uitleg van dit deel van de Mishna uit dat Rebbe Yochanan de moeder van Rebbe Yehoshua wilde prijzen voor de manier waarop ze hem opvoedde. Hij citeert de Yerushalmi 2 dat toen ze zwanger van hem was, ze naar alle studiezalen in haar stad ging en de Tora-geleerden vroeg om te bidden dat haar baby zou opgroeien tot een Tora-geleerde. Bovendien heeft ze vanaf de dag dat hij werd geboren, zijn wieg nooit uit de studeerkamer verwijderd, zodat de enige geluiden die in zijn oren zouden komen de woorden van de Tora waren. De vraag rijst welk positief effect dit zou kunnen hebben op een baby die geen woord verstond van wat hij hoorde? De Kedushat Tsion 3legt uit dat door het horen van het geluid van de Tora, de heiligheid van de Tora in zijn ziel werd gegoten, ook al begreep hij het niet. Dit maakte zo’n diepe indruk op hem dat het hem enorm hielp om groot te worden in de Tora toen hij opgroeide.

Deze benadering kan ook het voordeel verklaren van het brengen van jonge kinderen naar Hakhel – het horen van het geluid van de Tora en het zijn in een omgeving van Vrees voor God kan een diepe indruk maken op de ziel van het kind, wat een langdurig voordeel zou hebben.

De mitswa van Hakhel leert ook het fundamentele belang van de rol van de ouders bij het opvoeden van het kind om hem de kans te geven een groot Tora-geleerde te worden. De ouders moeten het ongemak ondergaan om hun kinderen mee te nemen op een lange, moeilijke reis om de Tempel te bereiken. Deze bereidheid om veel moeite te doen om ervoor te zorgen dat het kind optimaal opgroeit, is essentieel tijdens zijn opvoeding. Het is niet genoeg om hem alleen Tora-onderwijs te geven en te vertrouwen op de school om hem Tora te onderwijzen. Een ouder moet veeleer grote inspanningen leveren om hun kind alle kansen te geven om te groeien in de Tora.

In deze geest wordt het verhaal verteld van een moeder die in grote armoede in Europa leefde en nauwelijks genoeg geld had om eten op tafel te zetten, maar ze was vastbesloten dat haar zoon een optimale Tora-opleiding zou krijgen. In die dagen vereiste dit één op één leren met een Tora-leraar. Daarom besteedde ze een groot deel van hun geld aan de Tora-studies van haar zoon. Het bereikte echter een punt waarop ze geen manier had om de tutor te blijven betalen, totdat ze besloot een daad van zelfopoffering te verrichten die moeilijk te begrijpen is. Europa was in de winter ondraaglijk koud, en het enige uitweg was een kachel. De moeder besloot de kachel te verkopen en de bittere kou te lijden, om de Tora-studie van haar zoon te blijven financieren. Deze jongen groeide op tot de beroemde Ridbaz, een groot Tora-geleerde en auteur van een commentaar op de Talmoed Yerushalmi,

Onnodig te zeggen dat de zelfopoffering die door de moeder van de Ridbaz tot uitdrukking is gebracht, ver buiten ons bereik ligt, maar toch geeft het een idee van wat we moeten nastreven om onze kinderen op te voeden tot degenen die God vrezen en voor onze jongens die in de Tora moeten worden geleerd. Het kan bijvoorbeeld duurder zijn om onze kinderen naar de scholen te sturen die hun groei in Tora het beste zouden vergemakkelijken, maar als iemand zich realiseert dat zijn relatie met God belangrijker is dan al het andere, dan zou het veel gemakkelijker zijn om de uitgaven te zien meer geld niet als last maar als uitstekende investering.

De mitswa van Hakhel leert ons dat de noodzaak om veel moeite en tijd te besteden aan onze kinderen begint bij de geboorte en doorgaat gedurende het hele leven van onze kinderen.

Rabbi Yehonasan Gefen

Voetnoten:

  1. Dit kan ook worden vertaald als “gelukkig is degene die hem heeft gebaard”. We zullen de bovenstaande interpretatie gebruiken.
  2. Jerushalmi, Jevamos, 1:6.
  3. De Bobover Rebbe, geciteerd in Darchei Avos, Chelek 1, p.279.

Besef dat een vertaling altijd een vertaling is, daarom ook de verwijzing naar het origineel: https://aish.com/bringing-the-children/

Opmerkingen van Angelique; wat leren wij hiervan?

Voor Noachieden met kinderen is het heel lastig om de kinderen op een juiste Tora-wijze op te voeden. De gemeenschappen, als die er al zijn, zijn klein en niet altijd kinderrijk. Het onderwijssysteem waar de kinderen heen gaan niet Tora-gericht. Dit alles vraagt extra moeite en zorg en vindingrijkheid van ouders om hun kinderen op te laten groeien met de 7 Mitswot.

Mooi van dit stuk ook is dat er niet alleen staat dat de kinderen moesten komen, maar ook de vreemdelingen. Ook mensen buiten het volk, die nog niets van de Tora wisten, moesten komen. Ook zij zouden op deze manier iets van deze Heilige Woorden voelen, en daardoor hopelijk Noachied worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.