Skip to content

Sukkat Shalom B'nei Noach

Home » Ha’azinu – Het lied van de Tora

Ha’azinu – Het lied van de Tora

Het lied van de Tora

Ha’azinu (Devarim 32)

 

Door Rabbi Yehonasan Gefen

Devarim, 31:19 : “En schrijf nu voor uzelf dit lied, en leer het aan de Kinderen van Israël, plaats het in hun mond, zodat dit lied voor Mij een getuigenis zal zijn voor de Kinderen van Israël.”

God instrueert elke persoon om zijn eigen Tora-rol (Sefer Torah) te schrijven, maar wanneer Hij de Tora beschrijft, noemt Hij het een Shirah (lied). Waarom wordt de Tora een lied genoemd? Rabbi Jitschak Herzog 1 geeft een nieuwe verklaring: In vrijwel alle vakgebieden heeft iemand die niet is ingewijd in dat vakgebied, geen plezier in het horen van een theorie of een inzicht over dat vakgebied. Een natuurkundige zal bijvoorbeeld veel plezier beleven aan het horen van een nieuwe interpretatie of inzicht op het gebied van de natuurkunde, aangezien het zijn vakgebied is. Iemand die echter geen noemenswaardige kennis van natuurkunde heeft, zal door hetzelfde inzicht totaal onaangedaan zijn. Dit concept is van toepassing op veel andere gebieden.

Een uitzondering op dit concept vinden we echter in muziek, want muziek kan op veel niveaus worden gewaardeerd. Zoals Rabbi Yissachar Frand uitlegt: “Als de Vijfde symfonie van Beethoven wordt gespeeld – maakt het niet uit of je een concertmeester of een gewoon persoon bent – je kunt er altijd iets uit halen. Muziek is iets waar iedereen op zijn of haar niveau van kan genieten. Iedereen kan met muziek omgaan.”

Rabbi Herzog zegt dat dit de reden is waarom de Tora “Shirah” wordt genoemd: iedereen kan op zijn niveau de Tora waarderen. Aan de ene kant kan een groot Tora-geleerde het openingsvers in de Tora leren, “Bereishit Barah Elokim (In het begin schiep God) …” en daarin grote wijsheid zien. Inderdaad, een van de grootste geleerden aller tijden, de Vilna Gaon leerde Chumash pas aan het einde van zijn leven, omdat hij zijn enorme kennis van de Mondelinge Tora en Mystiek kon gebruiken en alles kon zien in de verheven woorden van de Tora. Maar aan de andere kant kan je een kind van vijf zijn dat net begint te lezen, en precies dezelfde woorden leren: “Bereishit Barah Elokim…” en er ook iets van opsteken. Ieder mens kan op zijn eigen niveau waardering hebben voor de Tora. Daarom verwijst het vers treffend naar de Tora als er staat: “En schrijf nu voor jezelf dit ‘lied’…”

Het lijkt er echter op dat er nog een ander punt moet worden gemaakt met betrekking tot het idee dat elke persoon op elk niveau zich tot de Tora kan verhouden. Terugkerend naar de analogie van muziek, hoewel het waar is dat een eenvoudig persoon kan genieten van de Vijfde symfonie van Beethoven, is het ook waar dat een concertmeester het op een veel hoger en verfijnder niveau zal waarderen, gezien de talrijke details die het zo’n bewonderd muziekstuk.

Hetzelfde geldt voor de Tora: een kind kan genieten van het leren van “Bereishit Barah Elokim”, maar een meer volwassen persoon kan het veel meer waarderen, en een Tora-geleerde kan het op een heel ander niveau waarderen. Naarmate een persoon opgroeit, is hij verantwoordelijk om zijn begrip van de Tora te ontwikkelen naarmate zijn begrip en kennis toenemen. Dit idee zou van toepassing moeten zijn op alle facetten van de Tora, zoals Gemara, Chumash, het Joodse denken enzovoort. Helaas is het niet ongewoon dat een persoon die exponentieel groeit in zijn benadering van Gemara-leren, niet dezelfde vooruitgang boekt op het gebied van Chumash en het Joodse denken. Een persoon kan Gemara diepgaand leren met alle complexe commentatoren, maar hij komt helemaal niet verder met het begrip van Chumash dat hij als jong kind op school ontwikkelde 2 .

Je kunt je afvragen wat er zo erg is aan een volwassene die een onvolwassen benadering van Chumash heeft? Op het meest basale niveau is onze verplichting om de Tora te kennen van toepassing op alle facetten van de Tora, en de Chumash zelf is de ultieme bron van Gods wijsheid. Daarom, om iemands verplichting om de Tora te kennen te vervullen, moet hij een zo diep mogelijk begrip van de Chumash ontwikkelen. Op een meer praktisch niveau is de Tora zelf de bron van de juiste benadering van elk aspect van het leven. Het leren van werken over het Joodse denken en de groei is enorm, maar ze komen allemaal voort uit de Geschreven Tora met zijn uitleg in de Mondelinge Tora. Hoe dieper iemand de Tora begrijpt, hoe meer het zijn kijk zal domineren en zal infiltreren in elk aspect van zijn leven.

Nadat Abraham er niet in slaagt om God te overtuigen om Sodom niet uit te roeien, maakt de Tora een schijnbaar overbodige opmerking. “HaShem vertrok toen Hij klaar was met Abraham te spreken, en Avraham keerde terug naar zijn plaats .” 3 Wat is de betekenis van het feit dat Abraham naar zijn plaats terugkeerde?

De Steipler Gaon, Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky richtte zich op deze vraag door een essentieel punt te maken aan Rabbi Elazar Shach. Bij één gelegenheid namen de Mo’etzes Gedolei HaTorah 4 een bepaalde beslissing in tegenstelling tot de opvattingen van Rabbi Shach en de Steipler. De zaak was zo belangrijk voor Rabbi Shach dat hij een groot gevoel van wanhoop voelde en zijn geest gebroken was. Rabbi Shlomo Lorincz schrijft dat hij kort na dit incident de Steipler bezocht die hem vroeg hoe het met Rabbi Shach ging. Hij antwoordde dat Rabbi Shach diep neerslachtig was en niet wist welke kant hij op moest. Zijn teleurstelling was zo groot dat hij zei dat hij geen kracht meer had om door te gaan.

De Steipler luisterde hier bedroefd naar en zei: “Ik zou graag willen dat je voor mij naar Rabbi Shach gaat en hem het volgende vertelt.” De Steipler ging verder met het stellen van de bovengenoemde vraag over de betekenis van het feit dat “Abraham naar zijn plaats terugkeerde”. Hij antwoordde met de volgende woorden. “Wat dit betekent is dat de Tora ons wil leren – vertel Rabbi Shach – dat wanneer iemand alles heeft gedaan om een ​​situatie te redden en het doel niet is bereikt, men moet implementeren: ‘En Abraham keerde terug naar zijn plaats’. Men moet teruggaan en de activiteit hervatten waartoe men verplicht is, en doorgaan alsof er niets ongewensts is gebeurd. Onder geen enkele omstandigheid rechtvaardigt een gebrek aan succes een persoon die bezwijkt en niet in staat is zijn heilige werk voort te zetten. Herhaal dit woord voor woord namens mij.

Rabbi Lorincz meldt dat toen hij deze boodschap aan Rabbi Shach overbracht, Rabbi Shach antwoordde dat hij deze les accepteerde en namens het Joodse volk zou terugkeren naar zijn werk. 5

De Steipler had duidelijk een zeer doordacht en goed ontwikkeld begrip van de Tora. Dit stelde hem in staat om de lessen van de Tora in zijn leven toe te passen. Iemand met een diep begrip van de Tora kan ernaar streven om dit op zijn eigen niveau te doen, en dan kan hij het ‘Lied’ van de Tora meer waarderen.

OPMERKINGEN

  1. Geciteerd door Rabbi Yissachar Frand.
  2. Gehoord van mijn rebbe, Rabbi Jitschak Berkovits.
  3. Bereishir, 18:33.
  4. Dit is een groep bestaande uit de leidende rabbijnen die essentiële beslissingen nemen met betrekking tot het Joodse volk.
  5. “Lorincz, “In hun schaduw”, deel 3, pagina 284-5.

 Rabbijn Yehonasan Gefen

Besef dat een vertaling altijd een vertaling is, daarom ook de verwijzing naar het origineel: https://aish.com/the-song-of-torah/

Opmerkingen van Angelique; wat leren wij hiervan?

Iedereen die die 7 Noachitische Wetten bestudeerd doet dat op zijn eigen niveau. Iemand die net start met het bestuderen van deze nieuwe levensweg zal er op een andere manier van leren dan iemand die al vele jaren Noachied is. Toch kan iedereen er altijd van leren. En zoals een muziekstuk bestaat uit vele tonen, zijn bestaan ook onze kleine – groeiende – gemeenschappen uit verschillen noten en tonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.